2010, മേയ് 23, ഞായറാഴ്‌ച

ഭാഗ്യം.....ഭാഗ്യം.....

നാണംകെട്ടവന്റെ ആസനത്തിൽ...
ആലുമുളച്ചാൽ......?
അതുംഒരുതണൽ.....!!!!!!
ഭാഗ്യം.....
ആലിൻകായ് പഴുത്തപ്പോൾ,
കാക്കയ്ക്കു വായ്പുണ്ണ്.......
സുനിലൻ

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ