2010, മേയ് 25, ചൊവ്വാഴ്ച

വിഭ്രാന്തിഇന്നലെ വിരുന്നുകാരുണ്ടായിരുന്നു..........
രണ്ടു വെള്ളക്കാർ........................
പറഞ്ഞാലറിയും... ഷെല്ലിയും,കീറ്റ്സും......
ഒരുപാടുചർച്ച ചെയ്തു.........
ആധുനികം,ഉത്തരാധുനികം,ഫിക്ഷൻ
അങ്ങനെഅങ്ങനെ ഒരുപാട്.........
ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഉള്ളൂരിന്റെ-
വീടുചോദിച്ചു..............
വെള്ളക്കാരല്ലെ..... കള്ളും,കപ്പയും-
മോഹിച്ചാകാമെന്നുകരുതി
ഞാൻ അയ്യപ്പന്റെ വീട് കാട്ടിക്കൊടുത്തു.......
സുനിലൻ

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ