2010, മേയ് 23, ഞായറാഴ്‌ച

രതി
രതി.....
അന്ന്......
ഇരുട്ടിൽ അടക്കിപ്പിടിച്ച നിശ്വാസം.......
ഓടിത്തളർന്ന ശ്വാനന്റെ
ആർത്തിപൂണ്ട ജലപാനം........
വിശന്ന നാഗത്തിന്റെ
വെറിപൂണ്ട സീൽക്കാരം........
കയറ്റുകട്ടിലിന്റെ
കഴുതക്കരച്ചിൽ................
വനയക്ഷിയുടെ
കൊലുസ്സിൻ നാദം.......
വിശപ്പടങ്ങിയ സിംഹത്തിന്റെ
ഗുഹാമുഖത്തെ വിശ്രമം......

ഇന്ന്.........
വിഷപ്പല്ലുകൾ പകരുന്ന
കാഴ്ച്ചയുടെ ഉന്മാദം.......
നായ്ക്കുരണപരിപ്പിന്റെ
നൈമിഷിക ദാക്ഷിണ്യം.......
വിലക്കപ്പെട്ടവർ തമ്മിൽ
വിരൽ മറവിലെ ശൃംഗാരം.....
വിശുദ്ധപശുക്കളുടെ വിവർത്തനം
ചെയ്യപ്പെടുന്ന ദാമ്പത്യം.......
വിലകൊടുത്താൽ ലഭിക്കുന്ന
പലവകയിലൊന്ന്.......
സുനിലൻ

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ