2011, മേയ് 25, ബുധനാഴ്‌ച

.........അരുത്.......

പണ്ടേതോ യാദവൻ
മലയെ ഉദ്ധരിച്ചതനുകരിച്ച്
പാടഡ് ബ്രാകൊണ്ട് ഉദ്ധരിച്ച മുലകളേ കാട്ടി
ഞങ്ങളുടെ കണ്ണുകളേ കറവ യന്ത്രങ്ങളാക്കരുത്.

നരകത്തിലെ കോഴിയുടെ നെയ്യൂറുന്ന
കാലുകൾ പോലെ
ലെഗ്ഗിങ്ങ്സിനുള്ളിൽ മുഴുത്തിരിക്കുന്നവയേ
കടിച്ചു വലിക്കാൻ പല്ലുകളേ പ്രലോഭിപ്പിക്കരുത്.

ജനലഴിയിൽ തൂങ്ങി മരിച്ചവളേ
ഓർമ്മിപ്പിച്ചു കൊണ്ട്
മടമ്പു പൊങ്ങിയ ചെരിപ്പുമിട്ട്
പകലും പ്രേത നടനം നടത്തരുത്.

നൈതികതയെന്നാൽ
നിതംബത്തെ സംബന്ധിച്ചതെന്നും
മൗലികതയെന്നാൽ
മുലയേ സംബന്ധിച്ചതെന്നും
പുതു മൊഴിവഴക്കങ്ങളുമായി അവതരിച്ച
അങ്കുശമോ, ആദേശമോ ഇല്ലാത്ത
ആർത്തവരക്തത്തിൽ തൂലിക മുക്കിയെഴുതുന്ന
പെണ്ണെഴുത്തുകാരോടാണ്‌
ഈ പരിദേവനം...
മറ്റുള്ളവർ പൊറുക്കുക...