2010, സെപ്റ്റംബർ 22, ബുധനാഴ്‌ച

അനുയോജ്യമായ ചിഹ്നങ്ങൾ ചേർത്തു വായിക്കുക

(1)ഇരുട്ടിവെളുക്കുംവരെ
ചുമച്ചുതുപ്പുന്ന
അച്ഛനുള്ളപ്പോൾ
വളർത്തുപട്ടിയ്ക്ക്
വിഷം കൊടുത്താലെന്താ(2)അനിയത്തിയുടെ
അവിഹിത ഗർഭത്തെ
അനുഭവങ്ങളുടെ
തീച്ചൂളയെന്ന്
കൊണ്ടാടുന്നൊരു
കവിയുണ്ടത്രേ


(3)അരയ്ക്കാനൊരുതേങ്ങയ്ക്കോ
ഉടുക്കാനൊരുമുണ്ടിനോ
വീമ്പില്ലാത്തവന്റെ ഭാര്യ
ഇരുട്ടത്ത് അടുക്കളപ്പുറത്ത്
അരിക്കാശിനുവേണ്ടി


(4)മലപ്പുറത്തൊരുകാക്ക
മലർന്നുപറന്നത്രേ
ബിസിനസ് ക്ലാസിൽ
ടിക്കറ്റെടുത്തതിന്റെ ഗുണം


(5)വിശക്കുന്നവന്റെ വയറ്റിലേ
വിരശല്യമുണ്ടാവൂ


(6)കറവ വറ്റിയപയ്യിനെ
അറവുശാലയിൽ തള്ളാം
കവിത വറ്റിയ കവിയേയോ


അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ